Strategie společnosti

Budujeme obchodní značku PanekGroup jako symbol kvality, serióznosti a široké nabídky produktů.

 

Dlouhodobé strategické cíle

  • Vytvářet dobré jméno společnosti díky kvalitě našich produktů a služeb
  • Rozvíjet nová obchodní partnerství a dlouhodobě je udržovat
  • Udržet konkurence schopné ceny všech našich produktů
  • Vytvářet takové aktivity, které uspokojí zákazníky na všech místech České a Sloveské republiky

 

Akční nabídka